Privacy

Privacy en Voorwaarden

UVH

Op alle reserveringen en geleverde diensten van Hotel Parkzicht zijn de boekings- & annuleringsvoorwaarden uit de “Uniforme Voorwaarden Horeca” (UVH) van toepassing. Deze kunt u hier raadplegen. De UVH zijn bindend voor iedereen die van onze diensten gebruik maakt. Daarnaast vindt u op deze pagina meer informatie met betrekking tot de getoonde prijzen op al onze websites en de annuleringsvoorwaarden.

Privacy

Privacy Statement

Hotel & Restaurant Parkzicht (NvB Hospitality) gevestigd aan Alberdingk Thijmlaan 18 5615 EB te Eindhoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.hotelparkzicht.nl / https://www.restaurant-parkzicht.nl
Alberdingk Thijmlaan 18, 5615 EB Eindhoven +31(0)402146640

D. van Westenbrugge is de Functionaris Gegevensbescherming van Hotel & Restaurant Parkzicht en hij is te bereiken via derk@hotelparkzicht.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hotel & Restaurant Parkzicht verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam – Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Gegevens over uw activiteiten op onze website – Internetbrowser en apparaat type
– Gegevens welke voor uw event van toepassing zijn

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via reception@hotelparkzicht.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Hotel & Restaurant Parkzicht verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Hotel & Restaurant Parkzicht analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Hotel & Restaurant Parkzicht neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Hotel & Restaurant Parkzicht tussen zit. Hotel & Restaurant Parkzicht gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: [aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene]

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Hotel & Restaurant Parkzicht bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden Personalia > Bewaartermijn > Reden Adres > Bewaartermijn > Reden Enzovoort > Bewaartermijn > Reden

Delen van persoonsgegevens met derden

Hotel & Restaurant Parkzicht verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Hotel & Restaurant Parkzicht gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar reception@hotelparkzicht.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Hotel & Restaurant Parkzicht zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Hotel & Restaurant Parkzicht wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Hotel & Restaurant Parkzicht neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via reception@hotelparkzicht.nl.

Best Beschibare Prijs Garantie.


Boek online en wij garanderen bij een verblijf van 1 nacht de laagste prijs die op het internet beschikbaar is. De Laagste Prijs Garantie betekent dat u de laagste prijs krijgt van dat moment bij een verblijf van 1 nacht. Als u op een andere website een lagere prijs vindt met identieke reserveringsvoorwaarden (bepaald onder Voorwaarden) zal het hotel u diezelfde concurrerende prijs aanbieden met daarbij een extra korting van 10% op de kamerprijs voor de eerste overnachting.

Wat is de procedure?


De Beste Prijs Garantie is duidelijk en werkt eenvoudig.

Voorwaarden

Hotel Parkzicht, Eindhoven garandeert dat zij voor consumenten op haar eigen website de Best Beschikbare Prijs aanbiedt voor een hotelkamer/reservering voor 1 nacht bij één van haar hotels volgens de volgende voorwaarden:

Als u een publiekelijk toegankelijke, beschikbare en direct boekbare room-only kamerprijs (Concurrerende Prijs) op het Internet voor ons hotel vindt, die lager is dan de kamerprijs voor dezelfde reservering (met dezelfde reserveringsvoorwaarden) opwww.hotelparkzicht.nl, neemt u dan contact op met ons. Wanneer de prijs van uw keuze en de beschikbaarheid van de aanwezige Concurrerende Prijs op internet bevestigt en nog kamers beschikbaar heeft voor de aangevraagde datum zal worden overeengekomen om diezelfde Concurrerende Prijs te rekenen voor uw reservering en u daarbij extra 10% korting aan te bieden op de eerste overnachting.

Voorwaarden waaraan het lagere tarief moet voldoen:

 • De klant moet een bevestigde reservering hebben van de beste online prijs op de website; www.hotelparkzicht.nl.
 • De prijs gevonden op een andere website moet voldoen aan dezelfde voorwaarden als de netto prijs gereserveerd bij Hotel Parkzicht Eindhoven
  • Hetzelfde type kamer
  • Dezelfde datum en duur van het verblijf
  • Dezelfde boekings-, annulerings- en betalingsvoorwaarden
  • Hetzelfde aantal gasten
  • Dezelfde munteenheid
  • Hetzelfde moment van boeken
 • Het tarief moet toegankelijk zijn voor het publiek en verifieerbaar door medewerkers van Hotel Parkzicht.
 • Het lagere tarief dient vrij van belastingen te zijn die van toepassing kunnen zijn in de stad, Eindhoven of van andere belastingen met betrekking tot de kamertarieven.

Deze garantie is niet van toepassing op:

 • Veilingsites waar de hotelketen of het specifieke hotel niet bekend is tot op het moment waarop de reservering definitief is. Voorbeelden hiervan zijn Hotelkamerveilingen, maar ook andere websites vallen hieronder.
 • Websites die samengestelde reizen verkopen met daarin, transport, reizen, entertainment, hotelaccommodatie en/of andere zaken. Een voorbeeld van dit type site is Expedia.
 • Samengestelde prijzen die ook belasting, service charges, maaltijden, parkeerservice of andere diensten bevatten.
 • Gekwalificeerde kortingsprijzen inclusief maar niet beperkt tot Government, AAA of Senior Citizen Discount.
 • Ongepubliceerde, onderhandelde prijsafspraken met bedrijven, reisagenten, groepen of andere prijsafspraken die Hotel Parkzicht heeft met een specifieke partij en die niet publiekelijk inzichtelijk zijn.
 • Reserveringen tijdens congresen evenementen periodes.
 • Off-line tarieven.
 • Tariefschommelingen die te wijten zijn aan fluctuaties en/of verschillen van de wisselkoers. De wisselkoers dient gelijk te zijn aan die van Hotel Parkzicht op het ogenblik van de aankoop.
  Hotel Parkzicht zal in geen geval verantwoordelijk zijn voor boetes of andere onkosten die het gevolg kunnen zijn van het annuleren van reserveringen of fouten in de prijspublicatie van derden.

Hotel Parkzicht zal in geen geval verantwoordelijk zijn voor afrondingsverschillen in de prijspublicatie van derden.


Deze garantie is alleen van toepassing op de kamerprijs voor de duur van de reservering en geldt niet voor belastingen, gastencharges of andere kosten die ontstaan tijdens uw verblijf. Hotel Parkzicht behoudt zich het recht voor om deze Garantie te allen tijde te wijzigen of in te trekken zonder opgaaf van redenen.